Projektledning

På Konsultlink vet vi att varje projekt har sina unika förutsättningar, prioriteringar och mål. Vi skräddarsyr en genomförandemetod utifrån det enskilda fallet och den rådande situationen, som exempelvis kan präglas av tidspress, oklara förutsättningar eller svängningar på marknaden.

Våra projektledare finns med under hela processen och ser till att projektet genomförs på ett strukturerat och välplanerat sätt.

Byggledning

I rollen som obligtorisk byggledare ansvarar vi för kontroll och övervakning av hela produktionen. För oss betyder det att styra och administrera projekt mot ställda mål rörande exempelvis ekonomi och tid.

Många gånger är det installationen som utgör en stor andel av den totala byggkostnaden. I dag ställer de tekniskt avancerade systemen höga krav på effektiv installationsledning och särskild kompetens. Det är kunskaper som finns hos oss på Konsultlink, vilket gör att vi kan hantera allt från mindre ombyggnationer till komplexa nyproduktioner.

Besiktning

Konsultlink utför för- och slutbesiktning, efterbesiktning och garantibesiktningar vid garantitidens utgång. Utöver alla typer av entreprenadbesiktningar erbjuder vi även fortlöpande besiktningar som möjliggör uppföljning och kvalitetskontroll. Det förutsätter att det finns en besiktningsplan upprättad och en genomtänkt produktionsplanering som sträcker sig från ritbord till färdigt projekt.

Bygglov

Vi erbjuder skräddarsydda tillbyggnader, utbyggnader, uppmätning samt tar fram planritningar, fasadritning, sektionsritning och situationsplan.

Byggregler kan upplevas som invecklade och svåra att förstå. Tveka därför inte att kontakta oss för rådgivning – oavsett om det gäller yttre eller inre ändringar av en byggnad. Vi gör gärna hembesök. Det för att tillsammans kunna diskutera praktiska och estetiska frågor på plats. På så vis kan vi garantera att arbetet anpassas precis efter kundens behov.

Kalkyl

Vi hjälper byggherrar, entreprenörer och byggkonsulter att planera projekt på ett effektivt sätt. Våra konsulter har bakgrund och erfarenhet från entreprenadsidan, vilket gör att vi kan erbjuda en gedigen kunskap och förståelse i byggprocessens alla skeden.

I projektets inledningsskede gör vi övergripande kalkyl- och kostnadsbedömningar som ligger till grund för investeringsbeslut. Längre fram i processen tar vi fram entreprenadkalkyler och praktisk uppföljning av dessa.

KA

Enligt Plan- och bygglagen krävs att en certifierad kontrollansvarig, KA, hjälper byggherren att genomgöra samtliga kontroller som är nödvändiga för att uppfylla kraven i bygglagstiftningen.

Våra certifierade medarbetare gör en projektspecifik kontrollplan som upprättas av den kontrollansvarige. Därefter finns vi med i varje steg i processen som leder fram till en godkänd kontrollplan, inklusive kontakten med kommunens byggnadsmyndighet. När samtliga kontrollpunkter är genomförda och alla nödvändiga dokument upprättats och hanterats hjälper vi kunden att ansöka om slutbevis.